Ataskaitos

VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos 2012 metų veiklos ataskaita

VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos 2013 metų veiklos ataskaita

VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos 2014 metų veiklos ataskaita

VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos 2015 metų veiklos ataskaita

VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos 2016 metų veiklos ataskaita

VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinys

VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinys

VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinys

VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys

VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos 2014 metų 01-03 tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos 2014 metų 01-06 tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos 2014 metų 01-09 tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos 2015 metų 01-03 tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos 2015 metų 01-06 tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos 2015 metų 01-09 tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos 2016 metų 01-03 tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos 2016 metų 01-06 tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos 2016 metų 01-09 tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos 2017 metų 01-03 tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos 2017 metų 01-06 tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos 2017 metų 01-09 tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys