Registracija su siuntimu


Poliklinikos pacientai be siuntimo (F027/a) gali registruotis pas šiuos gydytojus:


- šeimos gydytojus
- vidaus ligų gydytojus

- vaikų vidaus ligų gydytojus
- gydytojus akušerius

- ginekologus

- gydytojus chirurgus
- gydytojus odontologus
- gydytojus dermatovenerologus


Be siuntimo taip pat gali registruotis gyventojai, kurie nori profilaktiškai pasitikrinti sveikatą dėl:


- ginklo laikymo, darbo su ginklu

- darbo (įsidarbinant, arba dėl dirbančiojo periodinio profilaktinio sveikatos patikrinimo)
- motorizuotos transporto priemonės vairavimo


Pacientai gali kreiptis be gydytojo siuntimo, jeigu yra paskirtas ilgalaikis sveikatos būklės stebėjimas (dispanserizuoti).


Pas gydytojus specialistus registruotis gali visi gyventojai, nebūtinai prisirašę prie mūsų gydymo įstaigos. Asmenys, neturintys kito gydytojo siuntimo (formos 027/a) arba galiojančio draudimo, už paslaugas turės apmokėti patys pagal patvirtintą SAM mokamų paslaugų kainyną.

Informacija apie mokamas paslaugas teikiama centrinėje registratūroje tel.: 8 (37) 40 39 00, 8 (37) 45 55 88


Pacientai, pateikę siuntimą (F027/a) bei registracijai reikalingus dokumentus, gali registruotis pas gydytojus specialistus.

Suaugusieji registruojami centrinėje registratūroje darbo dienomis 07:15-20:00 val. Registracija vyksta tai pačiai ar kitai dienai. Užsiregistruoti galima atvykus į registratūrą, arba paskambinus telefonu 40 39 00.


Vaikai pas gydytojus specialistus registruojami 128 kabinete darbo dienomis 07:15-20:00 val. Užsiregistruoti galima atvykus į 128 kab., arba telefonu 40 39 00.