Rašytinės informacijos teikimas

  • Rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas, teikimas forma F Nr. 027/a ne vėliau kaip per 10 darbo dienų - 4,34 EUR*, skubos tvarka ( ne vėliau kaip per 3 darbo dienas) – 6,47 EUR*

  • Rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas, teikimas A4 forma ne vėliau kaip per 10 darbo dienų – 5,79 EUR*, skubos tvarka ( ne vėliau kaip per 3 darbo dienas) – 8,63 EUR*

  • Informacijos pateikimo dėl psichikos sveikatos centro įskaitos – siuntimo tirti, konsultuoti forma F Nr. 027/a išdavimas – nemokamas.

  • Asmens sveikatos istorijos F Nr. 025/a, vaiko asmens raidos istorijos F Nr. 112/a, išrašų iš medicininių dokumentų epikrizių bei kitų dokumentų kopijavimas paciento pageidavimu:

    • A4 formato lapo viena pusė – 0,09 EUR

    • A4 formato lapo abi pusės – 0,17 EUR

Už rašytinės informacijos paslaugą galima sumokėti poliklinikos kasoje arba internetu į poliklinikos sąskaitą LT 57 7044 0600 0294 2440

 

Rašytinės informacijos suteikimo prašymo forma

* Į rašytinės informacijos suteikimo kainą neįskaičiuotos pašto išlaidos. Pageidaujant rašytinę informaciją gauti paštu, papildomas mokestis - 0,39 EUR.

Rašytinės informacijos suteikimo paslaugų kainos apskaičiuotos remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 05 20 įsakymu Nr. V-506