Petrašiūnuose duris atvėrė psichikos dienos stacionaras

eu regionines pletros fondas

Prieš kelis metus Kauno Dainavos poliklinikai priklausančiose patalpose Petrašiūnuose pradėti remonto darbai, kuriems pasibaigus buvo įkurtas psichikos dienos stacionaras. 2012 m. pabaigoje atidarytas Centras buvo kurtas atsižvelgiant į mažą profesionalių, į individualius psichikos ir elgesio sutrikimo ligomis sergančių ligonių poreikius orientuotų paslaugų prieinamumą. Įgyvendinant šį projektą taip pat siekta palengvinti sergantįjį globojančių šeimos narių kasdienybę, suteikti atokvėpį, suteikti galimybes grįžti į darbo rinką.

 

Kaip teigė Kauno Dainavos poliklinikos direktorius Giedrius Andziukevičius: „Prie šio projekto įgyvendinimo ėjome daugiau kaip 10 metų. Šis centras bus ne tik akivaizdi nauda ir pagalba šeimai, kurioje yra psichikos liga sergantis ligonis, bet ir pačiam žmogui – jis nebus atskiriamas nuo savo šeimos: gavęs profesionalią medicininę pagalbą, jis grįš į sau artimą aplinką“.

 

Petrašiūnuose įkurtame psichikos dienos stacionare teikiamos paslaugos asmenis, turintiems elgesio bei psichikos sutrikimų: sergantiems demencija dėl Alzheimerio ligos, sergantiems kraujagysline demencija, sergantiems demencija dėl Pick'o, Parkinson'o, Huntington'o ir kitų ligų, asmenims, sergantiems šizofrenija, depresija, turintiems kitų psichinių sutrikimų, bei jų šeimos nariams - psichologo, socialinio darbuotojo konsultacijos, savipagalbos grupė ir pan.

 

Psichikos dienos stacionaruose sergantysis vienoje vietoje gali gauti kompleksinę, į individualius jo poreikius orientuotą, profesionalią gydytojo psichiatro, psichologo, slaugytojo, socialinio darbuotojo pagalbą. Ligonio šeimos nariams sudaromos galimybės laikinai atsitraukti iš globos proceso, tampa lengviau derinti šeiminius bei darbinius įsipareigojimus, pagerėja gyvenimo kokybė, sumažėja „perdegimo“ grėsmė.

 

Lyginant Lietuvos ir Vakarų Europos valstybių patirtį, pagalbos sistema negalią turintiems asmenims pastarosiose yra gerokai labiau išvystyta: veikia bendruomenės namai, senjorų centrai, specializuoti namai Alzheimerio liga sergantiems ir t.t. Psichikos dienos stacionaro įkūrimas Petrašiūnuose bus žingsnis vakarų šalių praktikos link.

 

Centro įkūrimo projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-2.1-SAM-08-R “Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas“. Centro įkūrimo skirta virš 900 tūkst. litų. Psichikos dienos stacionaras Petrašiūnuose pirmuosius pacientus turėtų priimti kitų metų rudenį.