Kauno Dainavos poliklinikos rekonstravimas2008 m. 02 – 2011 m. 10 laikotarpiu pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ buvo rekonstruoti Kauno Dainavos poliklinikos pastatai. Rekonstravimo (energetinio ūkio renovavimo) projektas buvo finansuotas iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo bei Lietuvos valstybės biudžeto, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją. Projektui įgyvendinti skirta virš 1mln. 600 tūkst. litų.

 

Viešoji įstaiga Kauno Dainavos poliklinika - iš Kauno miesto savivaldybės lėšų įkurta Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešoji ne pelno siekianti sveikatos priežiūros įstaiga, kurios paslaugomis naudojasi virš 60 tūkstančių Kauno regiono gyventojų. Poliklinikoje teikiamos pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos.

 

Įstaiga yra įsikūrusi 1973 metais statytuose pastatuose, kurių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė buvo patenkinama netgi vertinant pagal statybos laikotarpiu galiojusias normas. Kauno Dainavos poliklinikoje atliktas energijos vartojimo auditas patvirtino energetinio ūkio renovavimo poreikį: buvo nustatytas aukštas viso pastato nusidėvėjimo lygis, neefektyvus šildymo sistemos darbas.

 

Prieš pradedant vykdyti projektą poliklinikos pastatų išorinės sienos, vidaus patalpos buvo blogos būklės, ypač pažeistos viršutinių aukštų patalpos, kur dėl nesandarios stogo dangos, vanduo patekdavo į vidų, buvo iškilusi nelaimingų atsitikimų grėsmė eksploatuojant elektros prietaisus. Dėl prastos likusių senų langų būklės buvo prarandama šilumos energija. Dėl šių ir kitų trūkumų vidutinis metinis patalpų plotui šildyti sunaudotos energijos kiekis, perskaičiuotas norminiams metams, buvo 210 kWh/m2.

 

Kauno Dainavos poliklinikos energetinio ūkio renovacijos rezultatai, pasibaigus projekto įgyvendinimui 2011 m. spalio pabaigoje, - atnaujinti pastatų išoriniai atitvarai, apšiltintos išorinės sienos, izoliuoti ir atnaujinti energetikos įrenginiai bei su jais susijusi infrastruktūra. Įgyvendinus projektą, sumažintas poliklinikos energijos suvartojimas – bus sutaupoma apie 0,634 GWh energijos per metus.

 

 

Rekonstravimo projekto pabaiga