Nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos

Valstybės finansuojamas gydymas teikiamas asmenims, kurie turi privalomąjį sveikatos draudimą, teikiamą pagal Lietuvos Respublikos 1996-05-21 Sveikatos draudimo įstatymą Nr.I-1343 bei Lietuvos Respublikos 2002-12-03 Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo įstatymą Nr. IX-1219.

Būtinoji (pirmoji ir skubioji) medicinos pagalba asmens sveikatos priežiūros įstaigose teikiama visiems pacientams. Būtinosios medicinos pagalbos t.y. ligų ir patologinių būklių, kurioms esant medicinos pagalba teikiama nemokamai, sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2004-04-08 įsakymu Nr. V-208 “Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ ir jo pakeitimais ir papildymais.

 

VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos nemokamai atliekamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų asortimentas (suderintas su Teritorine ligonių kasa)