Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos

VšĮ Kauno Dainavos poliklinikoje teikiamos mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos reglamentuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 1996 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 178 patvirtintu Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybinėse ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose kainynu Nr. 11-96-2, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-436 „Dėl privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ ir jo pakeitimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 kovo 30 d. raštu Nr. (1.1.20-28)10-2846 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų indeksavimo taikymo“ ir kt.

 

Mokamų paslaugų kainas galite rasti Kauno miesto poliklinikos puslapyje www.kaunopoliklinika.lt meniu skyriuje Kainos.

 

  PS Logo rgb