Gyventojų prirašymas prie gydymo įstaigos

 

Kodėl verta patikėti savo sveikatą Kauno Dainavos poliklinikos gydytojams?

 • VšĮ Kauno Dainavos poliklinika teikia itin plataus profilio, visas pirminės bei antrinės sveikatos priežiūros paslaugas.

 • VšĮ Kauno Dainavos poliklinikoje visos paslaugos suteikiamos čia pat - po vienu stogu, todėl nereikės vykti į kitas gydymo įstaigas. Gyventojai, kurie yra prisirašę poliklinikoje visada be siuntimų gali būti nukreipti pas šeimos, vidaus bei vaikų gydytojus, akušerius ginekologus, chirurgus, psichologus bei socialinius darbuotojus; ligoniai kuriems būtinas ilgalaikis stebėjimas taip pat be siuntimo gali patekti pas įvairius specialistus.

 • Įgytas ISO standartas, įrodantis efektyvų darbo organizavimą bei paslaugų kokybę VšĮ Kauno Dainavos poliklinikoje.

 • Prisirašiusieji prie VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos nemokamai dalyvauja įvairiose programose bei akcijose:

  • dantų silantavimo programa vaikams nuo 5 iki 13 metų;

  • krūties vėžio profilaktikos programa 50 - 69 metų moterims (būtina tikrintis kas 2 metus);

  • prostatos vėžio profilaktikos programa 50 - 75 metų vyrams (būtina tikrintis kasmet);

  • gimdos kaklelio vėžio profilaktikos programa 25 - 60 metų moterims (būtina tikrintis kas 3 metus);

  • širdies bei kraujagyslių ligų profilaktika vyrams nuo 40 iki 55 metų ir moterims nuo 50 iki 65 metų (būtina tikrintis kasmet);

  • storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa, 50-74 metų amžiaus asmenims;

  • kitose akcijose bei programose.

 

 Prisirašymo taisyklės

Norėdami prisirašyti prie Dainavos poliklinikos įstaigos gyventojai turi kreiptis į centrinę arba šeimos gydytojų registratūrą. Būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, vaiko gimimo liudijimą).

Į poliklinikos kasą gyventojas sumoka 0,29 EUR. Prirašant prie gydymo įstaigos vaiką (iki 18 metų), prašymą kompiuteriu užpildo registratorė. Asmuo pasirinkęs gydymo įstaigą, bet nepasirinkęs toje įstaigoje dirbančio gydytojo, gali kreiptis į padalinio vadovą su prašymu rekomenduoti gydytoją.

Paslaugos pacientui pradedamos teikti tą pačią prisirašymo dieną.

 

 

 Gyventojams keičiant gydymo įstaigą

 

Anksčiau nei šeši mėnesiai po paskutinio pakeitimo pasirinkęs kitą pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą asmuo už dokumentų tvarkymą ir medicininės dokumentacijos persiuntimą moka 2,90 EUR mokestį į naujai pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos kasą. Apribojimai netaikomi atvykusiems mokytis į mokymo įstaigas ar grįžusiems į nuolatinę gyvenamąją vietą baigus mokslus. Keičiant gydymo įstaigą, nereikia įspėti ankstesnės įstaigos.

Prisirašymo prie Kauno Dainavos poliklinikos forma yra čia.