Gydytojų iškvietimai pas pacientus į namus

 

Vadovaujantis 2007 04 16 d. įsakymu Nr. 52 prie VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos prisirašę pacientai gali išsikviesti gydytojus į namus.

Gydytojų iškvietimai pas pacientus į namus registruojami 124 kabinete darbo dienomis nuo 07:15 iki 12:30 val.

Registruojame šiais telefonais:

- Vaikams gydytojų iškvietimai registruojami telefonu: 40 39 88.

- Suaugusiems gydytojų iškvietimai registruojami telefonais:

40 39 22 ir 40 39 66.

 Vakariniai gydytojų iškvietimai pas pacientus į namus

Vakariniai gydytojų iškvietimai pas pacientus į namus registruojami centrinėje bei šeimos gydytojų registratūrose nuo 12:30 iki 19:00 val.

Registruojame poliklinikoje arba telefonais:

- Centrinės registratūros: 40 39 00, 40 39 11, 40 39 33.

- Šeimos gydytojų registratūros: 40 39 00, 40 39 11, 40 39 33.