Kokybės vadybos sistema

VšĮ Kauno Dainavos poliklinika dirba pagal kokybės vadybos sistemą EN ISO 9001:2008 (LST EN ISO 9001:2008).

Sukurta kokybės politika, pagal kurią orientuojama ir koordinuojama poliklinikos veikla:

Tikslas – teikti kvalifikuotas, kokybiškas ir savalaikes pirmines ir antrines ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas, atitinkančias pacientų lūkesčius.

Priemonės kokybės tikslams pasiekti:

 • ligų prevencijos, diagnostikos, gydymo, slaugos ir reabilitacijos veiklos vykdymas, gyventojų sveikatos mokymas, siekiant geriausio poveikio paciento sveikatai;

 • pacientų ir medicinos darbuotojų tarpusavio pasitikėjimo skatinimas;

 • racionalus sveikatos priežiūrai skirtų išteklių panaudojimas;

 • nuolatinis medicinos personalo kvalifikacijos kėlimas;

 • nuolatinis kokybės vadybos sistemos tobulinimas ir rezultatyvumo gerinimas.

Poliklinikos vadovybė įsipareigoja:

 • suteikti sveikatos priežiūros personalui tinkamas darbo sąlygas;

 • vykdyti medicininės įrangos atnaujinimą;

 • diegti informacines technologijas;

 • gerinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų admininstravimą;

 • pripažinti darbuotojų nuopelnus ir skatinti juos tobulinti teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas;

 • kreipti ypatingą dėmesį, keliant medicinos personalo kvalifikaciją;

 • peržiūrėti kokybės politiką, kad ji nuolat išliktų tinkama.

 sertifikatas